tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Someone who is spontaneously, rambunctiously, obnoxiously, random.
That guy is so Rocel!
viết bởi Japinoy 08 Tháng mười hai, 2010