tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a mosh pit with knives
shit, is a rochdale rave
viết bởi Blardeegrahsonarp 26 Tháng hai, 2010