a dish that is also known as bull testicles
Bill: Everyone is eating rocky mountain oysters aka bull testys
Mike: Lets try to find the fag eating his penis
viết bởi C.Good 17 Tháng chín, 2008
4 more definitions
Top Definition
Bull nuts. Idiots eat them.
"Hey Joe, lets make us some tasty Rocky Mountain Oysters.

Aren't they bull nuts, fred?

Yes..."
viết bởi Anonymous 02 Tháng năm, 2003
edible bull testicles
those were some good rocky mountain oysters at the bar last night.
viết bởi Hugh G. Dick 02 Tháng bảy, 2008
see cow fries
mmm! these rocky mountain oysters taste just like chicken nuggets! hmm... i wonder what is really in those nuggets at wendys...
viết bởi jackieC 26 Tháng một, 2004
Bear Testicles - served as an appetiser
Martha loved to impress company with her rocky mountain oysters.
viết bởi JaymeMaurice 09 Tháng mười hai, 2006

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×