tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
Rolling on the floor under the bed laughing.
You are such a nergin rofubl!
viết bởi Nerdvirgin 28 Tháng mười, 2010