tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
someone acting like a retard.
He's a damn roganist.
Or SEE JR.
viết bởi The J Gunner 10 Tháng bảy, 2008

Words related to Roganist

asshole idiot cunt retard shitfuck wax fux