tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Riding a girl bareback.. without protection. If a girl knows this term, its a red-flag: shes a drity whore
Ride me rogdog
viết bởi hulaspank 18 Tháng năm, 2009