Top Definition
(row-HAHk). also "Ro-Hawk". Noun. Origin: Latin

1) Official Mascot of Randolph High School in Universal City, Texas.
2) A silver and blue hawk saddling a rocket.
3) World's least thought out Mascot.
RHS Student: "Yeah! Let's go Rohawks"!
Other school Student: "what's a 'Rohawk'"?
RHS Student: "A hawk riding a rocket".
Other Student: "No really, What's a Rohawk"?
viết bởi WBBG1 26 Tháng tư, 2011
A kind of mohawk where instead of the hair in the middle is taller than the rest of the hair, it is the opposite, the middle is shaved and the outsides are taller.
Thomas went to the barber to get a rohawk.
viết bởi Relemsforu 09 Tháng tám, 2011
Like a mohawk but rotated 90 degrees. So it goes from one side of your head to the other instead of front to back.
Sam: Whats with that dudes mohawk, it's sideways!

Alex: Yo that's a Rohawk.
viết bởi ocelot44revolver 18 Tháng mười một, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×