tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Secretly slipped someone the date rape drug.
The only reason he got in her panties was because he rohypnotized her at the bar last night.
viết bởi Strycher99 05 Tháng sáu, 2006