tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The act of tongue lapping the clitoris
Man, Im gonnna take your mom home and "roll that beautiful bean footage."
viết bởi Andy 06 Tháng mười, 2004
 
2.
The act of tongue lapping the robot clitoris.
Hey guys, member tat tyme Eric wen to da barn and engaged in the act of "Roll that beautiful bean footage" on that suuuwwwieeeeeeee...?
viết bởi Angel & Matt 05 Tháng mười, 2005