tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To Roll out; bounce, leave
Ima go ahead an make it 2 da crin man, Ima rollsky
viết bởi Shank D 16 Tháng mười, 2007

Words related to Rollsky

bounce dip dip out roll roll out