tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The biggest little city in the world.
Dude Rome, New York is so big they have 2 McDonald's bra.
viết bởi Dan Rena 18 Tháng ba, 2009