tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
36.
pure awesomeness
karisma: dam that guy is the shit
jamie: duh his name is Romney
viết bởi crazi_E 13 Tháng ba, 2010