tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A female wrestler and Brooke Hogan lookalike.
Dude check out that Rosamund....I wouldn't mess.
viết bởi monkeyking2 12 Tháng tám, 2011