tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
Rowan is a douche. The ultimate in douchiness.
Rowanisadouche.
viết bởi MariskaDean 15 Tháng mười một, 2011