tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Queen of Owen Sound. Only known resident.
Hey check it, that's Rowen Sound!
viết bởi orangej 17 Tháng chín, 2011