tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
When in the shower you give yourself a tug job, for ladies its Rub-Adub-Rub.
Steve: “Ive got time before class im gonna pull a Rub-Adub-Tug"
viết bởi thewonderyears 19 Tháng mười một, 2011