tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Australian Flash artist. Hilarious voice actor and all around funny guy.
See:
Flash
Joanime
Cycon
Smiffy
When the Hell will Ninjer finish Van Helthing 2?
viết bởi Onislize 12 Tháng năm, 2005
 
2.
The best vending machine toy ever.
viết bởi Anonymous 12 Tháng chín, 2003