tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Any general type of marijuana, pot, weed, hydro, chronic, etc.
"You got that Rubens Candy?"
"Grill like got Rubens Candy"
viết bởi Rubens Henderson 20 Tháng ba, 2007

Words related to Rubens Candy

dro herb marijuana pot weed