Top Definition
charismatic, gentle, good-looking, kid, stylish, romantic, easygoing, intuitive, fun, happy, always smiling, helps people out with everything, friendly
Ruchi is a very good-looking person at our school and is very nice to everyone.
viết bởi not identified 09 Tháng mười hai, 2008
a name meaning taste or interest
That pizza was ruchi-licious
My ruchi is in math
viết bởi Fiza 13 Tháng sáu, 2007
A small little girl that thinks shes really cool
hey look thats a ruchi over there
viết bởi pooja1234 12 Tháng bảy, 2006
a bitch move, relating to a bitchy thing to say or do that ruchi would do
man u totally pulled a ruchi
viết bởi brooksinator 24 Tháng mười, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×