Top Definition
If the existing defintions are true, I suggest somebody tells Robbie Williams before the authorities get involved.
"Shake your rudebox" ???
viết bởi Mel "Homey" Howells 26 Tháng chín, 2006
doing something that is much shitter than your usual standard
robbie williams did a rudebox when releasing the song "rudebox"
viết bởi bonting 09 Tháng sáu, 2010
A very blunt person that voices their opinion when one dresses or acts like a skank.
-Did you see that girl? She looks like a total slut!

-Quit judgin'. You can be such a rude box.
viết bởi BGates25 09 Tháng mười hai, 2011
The arse of a dog. A canine anus. The source of dog shit.
"Get your fingers out of Rex's rudebox, Robbie!"
viết bởi Craig Bryan 18 Tháng tám, 2006
Should be spelled: RUDEBOXXX
My desire is to see you shake your rudeboxxx. Robbie's RUDEBOXXX is like fire and I feel like getting burned.
viết bởi Veeka: Gypsy Trainer 14 Tháng năm, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×