Top Definition
1. To describe something indescribable

2. A replacement for any four letter word (does not save time)

3. To ruffie a small African American

Not to be confused with any nonsensical ramblings or typing just used as filler in a conversation.
1. Whoa! look at that Rufaneggin!

2. I hate that 'Rufaneggin'... I would like to kick his 'Rufaneggin'. Get the 'Rufaneggin' out of here. 'Rufaneggin' you too!

3. Self explanitory
#fuck #shit #bitch #ass #work
viết bởi Deepz 16 Tháng năm, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×