tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
the biggest bitch you will ever know, the one you will never strive to be
Yo, I never wanna become like Ruffing
viết bởi myman12344234 24 Tháng ba, 2011