tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
To make out while dry humping.
I can't wait to go to that party and ruffle hug that girl!
viết bởi PedestrianJon 29 Tháng sáu, 2005