tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
No fat chicks. No exceptions
Dude did you see that ass?

Hey Rule #1 no exceptions.
viết bởi Mr. J pizzle 04 Tháng chín, 2011