Top Definition
Rumpy bumpy is a euphemism for sexual intercouse.
"Me and your grandma iz gonna meet up tunight for a bit of rumpy bumpy."
viết bởi Herbert Wumpermire 09 Tháng năm, 2008
Rumpy bumpy is a euphemism for sexual intercouse.
"Me and your grandma iz gonna meet up tunight for a bit of rumpy bumpy.
viết bởi Herbert Wumpermire 07 Tháng năm, 2008
Yet another term for sex.

This is generally said by people who are afraid of saying the 's' word as they have spent the first four decades of their pitiful lives stuck to their mothers nips.
Ted: "Did you see that new adult site?"
Phil: "Yeah, I got some great rumpy bumpy viedos of it."
viết bởi Dave Esquire 22 Tháng hai, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×