tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
When a woman drinks cum out of a guys sack.
"I gave Jimothy a Rusian Sippy-Cup last night!"
viết bởi 1234567hi 11 Tháng tư, 2008

Words related to Rusian Sippy-Cup

sippy cup slippery glass wet martini whirl pool wide load