tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A lord born in 1997 also known as Nolan.
viết bởi Nolans Post 26 Tháng mười một, 2013