tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Shit in a condom and use as a Dildo
I tried a rusty unicorn last night!
viết bởi Davely 07 Tháng sáu, 2014