tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
A samoan Warrior
Dude, its ma boy ryack the warrior!
viết bởi iphoneswagger 08 Tháng mười, 2012