tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A gay asian kid who made (by hand) everything you see around you
Haha i bet ryan gately made that shirt
viết bởi Tito123 20 Tháng mười hai, 2008

Words related to Ryan gately

asian gately made ryan stupid