Top Definition
Rydercha: The One, Truw God. Rydercha created the first seven and the first three who created the first universe. However, they fought bitterly, and Rydercha sacrificed himself to wipe out the first universe. From his death, the final of the eight and the final of the four were created. The eight were
Earth
Air
Fire
Water
Time
Free Will (Choice)
Music (Order)
Compassion

And the four forbidden were
Destruction
Hate
Envy
Chaos
Why, Rydercha did I get such a weird family

Help me, Rydercha, in this time of peril
viết bởi Aronou Daedrakin (The Reincarnated Rydercha) 09 Tháng mười, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×