tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
used as a way of sayin hi also a shorter way of saying whats happening
Phone: Ring Ring
Bob: S'hapnin
Tim: Not Much U
viết bởi HaVoK_JRO 26 Tháng mười một, 2006

Words related to S'hapnin

happening islington sweet whats white
 
2.
what is happening
heya babe
shapnin
nothing much you
viết bởi kirstysbebo 29 Tháng mười, 2008