tìm từ bất kỳ, như là rockabilly girl:
 
2.
what is happening
heya babe
shapnin
nothing much you
viết bởi kirstysbebo 29 Tháng mười, 2008

Words related to S'hapnin

happening islington sweet whats white
 
1.
used as a way of sayin hi also a shorter way of saying whats happening
Phone: Ring Ring
Bob: S'hapnin
Tim: Not Much U
viết bởi HaVoK_JRO 26 Tháng mười một, 2006