tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Suck His Dick!
W:Look at that bitch talking to Josh
Y:Ayy... S his D!!
viết bởi wallball 15 Tháng bảy, 2008