tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Serious Answer 2 (a) Serious Question
WTF??
SA2SQ: Exactly!!
viết bởi stockpuppet 28 Tháng bảy, 2009