tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Smooth Ass Butt Fucking
Lebron gave the Hawks a SABF in the NBA playoffs.
viết bởi Kobe is a Vagina 12 Tháng năm, 2009