tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A greeting between two girls from different countries!
SAFAGA Lisbeth!
viết bởi TheZombiePlatypus 17 Tháng năm, 2011