tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Stolen Arab Land Occupied By Israel
Have you heard the latest about the Jizim living in SALOBI?
viết bởi Shlomo Hussein 19 Tháng một, 2009

Words related to SALOBI

israel jews jizim land occupied palestine zionism