tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A FAT ACTOR WHO CAN FIGHT
he is a sammo hung.
viết bởi KEMPASA 12 Tháng ba, 2010