tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
stupid buttfucking moronic idiot. A 58 year old virgin
Perry Monds is a SBFMI
viết bởi suz 21 Tháng năm, 2003