Top Definition
Stands for "Subversive Chopper Urban Legion" A bicycle chopper gang that rides out of Boston. They've ridden radically modified bicycles most Saturdays from April Fools to Halloween for almost 10 years. See also Rat Patrol, Chunk666 and Black Label Bicycle Club
I just finished my new tallbike and I'm going to christen it for the SCUL ride this Saturnight.
viết bởi Hapto 26 Tháng mười hai, 2005
Stands for "Subversive Chopper Urban Legion" A bicycle chopper gang that rides out of Boston. They've ridden radically modified bicycles most Saturdays from April Fools to Halloween for almost 10 years.
I just finished my new tallbike and I'm going to christen it for the SCUL ride this Saturnight.
viết bởi Hapto 24 Tháng mười hai, 2005
a new word used by virgin girls that refer to virgin scum ( opposite sex )
Friend A : help me lose my virginity
Friend B : Sorry, you'll always stay a scul
viết bởi Rdfx 06 Tháng bảy, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×