tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
crossdresser
did you see that seanen in town... that dress was awful!
viết bởi jimmpop 02 Tháng bảy, 2009