tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
an expression of sympathy, usualy exclaimed in a loud fashion.
your getting man titahs? SHAME LOLS
viết bởi Paiste 30 Tháng một, 2004