tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Slang word for sex or the vagina.
Tonight Im going trolling for chics and gettin me some shamonkey.
viết bởi Dennis Ryan 29 Tháng tám, 2006

Words related to SHAMONKEY

female anatomy good lovin pussy sex vagina