Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
The word the one refers to when they do something wrong. Also see shit fuck damn crap
THIS HOMEWORK IS THE SHITNITS!

god no. >.< NO!.... this is such a shitnits moment >.>
viết bởi Xx-DeMoNiC-xX 17 Tháng sáu, 2005
1 2

Words related to SHITNITS!:

crap damn fuck shit