tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
The word the one refers to when they do something wrong. Also see shit fuck damn crap
THIS HOMEWORK IS THE SHITNITS!

god no. >.< NO!.... this is such a shitnits moment >.>
viết bởi Xx-DeMoNiC-xX 17 Tháng sáu, 2005

Words related to SHITNITS!

crap damn fuck shit