tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The state of being like unto Greg Neil.
Greg was being particularly shmealie today.
viết bởi Matthew Van Horn 15 Tháng mười một, 2003