tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A short haired punk girl that Matthew Parsnips would love to fuck.
Omg that SHPG just made me SHin my pants... TORI
viết bởi mysterymischief 12 Tháng tư, 2011