tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
the ultimate comeback,never has a response
"your mother'
"SHUT YOUR DUKEY MOUTH"
"......''
viết bởi That Hippie Guy 12 Tháng mười một, 2010