tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
S(it on my) L(ap for a) M(inute h)O
a fine ass girl
damn, she is a slamo
viết bởi C-Squad 17 Tháng mười một, 2006