tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
Support Local White Trash
F*ck those niggers and their FUBU. SLWT!!
viết bởi Ni**erHater 29 Tháng mười, 2011